Ομπρέλες τοίχου

Οι ομπρέλες τοίχου απευθύνονται στις περιστάσεις που απαιτούν περιορισμένου χώρου κάλυψης σκίασης από ομπρέλα πλαϊνής στήριξης ή από κρεμαστή ομπρέλα.

Τι ακριβώς είναι οι ομπρέλες τοίχου

ΜΙα αναζήτηση στο διαδίκτυο για ομπρέλες τοίχου θα φέρει πολλά διαφορετικά αποτελέσματα.  Για παράδειγμα, εκτός από τους τύπους των ομπρελών που τοποθετούνται μόνιμα σε τοίχο (που ονομάζονται και επιτοίχιες ομπρέλες), εμφανίζονται ομπρέλες πλαϊνής στήριξης, κρεμαστές ομπρέλες, μέχρι και μικρά διακοσμητικά τοίχου σε σχήμα ομπρέλας.  Εδώ θα δούμε τις επαγγελματικές ομπρέλες με πλαϊνή στήριξη, όπου ο οριζόντιος βραχίονας που συγκρατεί την ομπρέλα βιδώνεται σε τοίχο ή στηρίζεται στον κάθετο ιστό που βρίσκεται στο πλάι της ομπρέλας.  Στη δεύτερη περίπτωση, ο ιστός στηρίζεται στο έδαφος με βίδες ή ειδική βάση.

Οι κρεμαστές ομπρέλες είναι, στην πραγματικότητα, ομπρέλες με στήριξη στο πλάι με τη μόνη -ίσως- διαφορά ότι ο βραχίονας που συγκρατεί την ομπρέλα από το κέντρο της επάνω πλευράς της αντί για της συνήθους από κάτω.  Τις περισσότερες φορές όμως, ο όρος αυτός εναλλάσσεται με τους άλλους δύο (ομπρέλες τοίχου, ομπρέλες πλαϊνής στήριξης) και δεν υποδηλώνει κάποια πιο ειδική κατηγορία.

Για πού είναι κατάλληλες οι επαγγελματικές ομπρέλες τοίχου

Οι επαγγελματικές ομπρέλες τοίχου είναι κατάλληλες για τοποθέτηση σε τοίχο, όπως λέει και το όνομά τους, αλλά όχι μόνο.  Επειδή, στην πραγματικότητα, το χαρακτηριστικό τους είναι η πλαϊνή στήριξη, βρίσκουν χρήση σε σημεία που ο κεντρικός ιστός θα αποτελούσε εμπόδιο (όπως, για παράδειγμα, για σκιά σε μεγάλα εξωτερικά τραπέζια).  Τις συναντάμε σε κήπους, βεράντες, μπαλκόνια, αίθρια, αυλές (πλακόστρωτες και μη), αλλά και δίπλα σε πισίνες.

Οι επαγγελματικές ομπρέλες τοίχου είναι κατάλληλες κυρίως για σκίαση σε χώρους που δεν είναι εκτεθειμένοι σε έντονους ανέμους.  Η αιτία είναι ότι ο πλαϊνός ιστός τις κάνει ευάλωτες, αφ’ ενός διότι ο έκκεντρος ιστός δέχεται σημαντικά μεγαλύτερη καταπόνηση από τον αντίστοιχο κεντρικό των πιο συμβατικών ομπρελών, αφετέρου διότι -ακριβώς για τον ίδιο λόγο- η βάση πρέπει να είναι πιο βαριά και άβολη για να αντισταθμίσει τις ξαφνικές ριπές του ανέμου που εύκολα μπορούν να παρασύρουν την ομπρέλα.  Αν πρόκειται για επιτοίχια ομπρέλα, δηλαδή η ομπρέλα είναι βιδωμένη στον τοίχο αντί να χρησιμοποιεί βάση, το σημείο που στηρίζεται δέχεται με τη σειρά του καταπόνηση εντονότερη από αυτήν που θα δεχόταν για παράδειγμα μια τέντα που στερεώνεται σε πολλαπλά σημεία.  Αυτό έχει οδηγήσει αρκετούς καταναλωτές να τις αποφεύγουν και πολλούς κατασκευαστές επαγγελματικών ομπρελών να τις αφαιρέσουν από τους καταλόγους τους.

Ποια είναι τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των επαγγελματικών ομπρελών τοίχου

Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των επαγγελματικών ομπρελών τοίχου είναι η πλαϊνή στήριξη.  Από το κέντρο της ομπρέλας ξεκινάει ένας οριζόντιος βραχίονας που είτε βιδώνεται σε τοίχο (εξ ου και το όνομα “ομπρέλες τοίχου”) είτε προσαρμόζεται σε κάθετο ιστό που, με τη σειρά του, βιδώνεται στο έδαφος ή τοποθετείται σε κατάλληλη βάση.

Ένα άλλο χαρακτηριστικό που συναντάμε στις επαγγελματικές ομπρέλες τοίχου, είναι η κλίση που μπορούμε να τους δώσουμε για να προσαρμόσουμε τη σκιά τους ευκολώτερα.  Παρ’ όλο που οι συμβατικές ομπρέλες με κεντρικό ιστό μπορούν μερικές φορές να προσφέρουν αυτή τη δυνατότητα, οι ομπρέλες τοίχου δίνουν περισσότερη ευελιξία σ’ αυτόν τον τομέα, με μηχανισμούς που εκμεταλλεύονται την πλαϊνή στήριξη.

Όπως είδαμε όμως, οι ομπρέλες τοίχου -ακόμα και οι επαγγελματικές- είναι πιο ευάλωτες σε πλαϊνούς ανέμους.  Αυτό περιορίζει τη χρήση τους κυρίως σε σημεία που είναι πιο προφυλαγμένα από ανέμους, και σε περίοδο άνοιξης και καλοκαιριού που οι άνεμοι είναι πιο ήπιοι.  Αυτός είναι και ο λόγος που οι επαγγελματικές ομπρέλες τοίχου δεν συμπεριλαμβάνονται στους καταλόγους πολλών κατασκευαστών.